Category: e-authenticatie

Authenticatie is geen optie, maar een noodzaak om uw merk en online reputatie veilig te stellen. Gebruik het om jezelf te beschermen tegen domeinnaam vervalsing, phishing en spam.

Waarom is e-authenticatie belangrijk?
Om een beter beeld te krijgen van het belang van authenticatie gaan we terug naar het ontstaan van het WorldWideWeb. E-mail was ontwikkeld ter bevordering van de evolutie van het WorldWideWeb. Hierbij werd e-mail slechts door een beperkte groep toegepast, te denken valt dan aan de Amerikaanse defensie en een aantal grote universiteiten. Inmiddels is e-mail uitgegroeid tot een standaard communicatiemiddel. Omdat de core-technologie lastig te veranderen zijn er in de loop der jaren nieuwe beveiligingstechnieken toegevoegd aan de bestaande infrastructuur. Momenteel zijn de meest bekende varianten zijn de Domain Keys(DKIM), het Sender Policy Framework (SPF) en de SenderID.
Als de authenticatie niet op orde is, wordt de e-mail geweigerd of extra gecontroleerd. Deze extra controle kan er dan voor zorgen dat de e-mail als spam gemarkeerd wordt. Het is daarom ontzettende belangrijk om je e-authenticatie goed geregeld te hebben zodat e-mails zo snel mogelijk in de inbox van de gewenste ontvanger belanden.  more