Category: Het nieuwe werken

Flexibel werken heeft een grote vlucht genomen in Nederland. Bijna de helft van de werknemers beschikt over flexibele werktijden of werkt in deeltijd, en een derde werkt minstens een keer per week thuis.

Uit het promotieonderzoek van Daniel Possenriede blijkt dat zowel werkgevers als werknemers van deze nieuwe vorm van werken profiteren. Vandaag, op vrijdag 6 juni, promoveert hij aan de Utrecht University School of Economics op dit onderwerp.

Ondanks de grote toename van het aantal mensen dat flexibel werkt, is er weinig empirisch onderzoek gedaan naar de economische gevolgen hiervan. Door economische inzichten en analyses te combineren met theorieën uit de sociale wetenschap en psychologie, is Daniel Possenriede op zoek gegaan naar de gevolgen van flexibel werken. Hij heeft gekeken naar de afstemming tussen werk en privé, de arbeidsbeleving, de loopbaanontwikkeling, het ziekteverzuim en het arbeidsaanbod van werknemers. Uit zijn onderzoek blijkt dat werknemers meer tevreden zijn over hun werk en werkgevers profiteren omdat deze flexibele werknemers zich minder ziek melden.
 more