Inzicht & Advies

– Inventarisatie ICT
– Beveiligingsadvies
– Contractbeoordeling
– Formuleren ICT strategie


Levert uw ICT een positieve bijdrage aan het succes van uw organisatie? Wij helpen een toekomstbestendige ICT strategie te formuleren die de organisatiedoelen dient. Middels een inventarisatie worden de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van uw ICT omgeving in kaart gebracht. ICT onderhouds- en licentiecontracten worden in beeld gebracht en er wordt gekeken waar verbeteringen zijn te behalen en waar kosten gereduceerd kunnen worden. Vervolgens analyseren wij de verschillen tussen de huidige en gewenste situatie. Met de juiste middelen spelen we efficiënt en effectief in op het behalen van de organisatiedoelen. Bij voorkeur zonder investeringen. 

Voordelen:

 • Inzicht in uw huidige ICT situatie;
 • Toewerken naar een ICT omgeving die bedrijfsdoelen optimaal dient;
 • Slimmere inzet van ICT capaciteit voor een efficiëntere inzet van resources dan wel besparing;

 

Specificatie van diensten: (Inzicht & Advies)

 • Inventarisatie ICT
  • Brengt de huidige ICT-situatie in beeld. Alle elementen, zoals bijvoorbeeld organisatie, management, applicaties, gebruikers, hardware, infrastructuur en personeel worden in een standaard document samengevat om een goed beeld te geven van de status van de ICT omgeving. Op basis van dit document wordt duidelijk waar eventueel kwetsbare zwaktes zijn en kan een verbeterplan worden ontwikkeld.
 • Beveiligingsadvies
  • Beveiligingsadvies geeft een beeld van de staat van de huidige ICT-beveiliging en geeft advies hoe deze te verbeteren.
 • Contractbeoordeling
  • ICT onderhouds- en licentiecontracten worden in beeld gebracht en er wordt gekeken waar verbeteringen zijn te behalen of de kosten gereduceerd kunnen worden.
 • Opstellen ICT strategie
  • Hoe kan ICT bijdragen aan het behalen van de bedrijfsdoelen?

 

Benieuwd wat wij voor uw onderneming kunnen betekenen?

Ja, ik wil een vrijblijvend gesprek met een specialist