Tag: Innovatie

Uit recent onderzoek van Oxford Economics is gebleken dat er veel kansen liggen voor bedrijven om de resultaten te verbeteren middels cloud computing. Oxford Economics is een gerenommeerd onderzoeksinstituut welke in het verleden al veel onderzoek heeft gedaan naar de effecten van ICT investeringen. In dit artikel geven wij onze visie op hoe de cloud uw bedrijfsvoering positief kan beïnvloeden.

  1. Verschuiving van investering naar operationele kosten

Voor veel bedrijven klinkt het bekend in de oren: iedere vier jaar opnieuw investeren in apparatuur. Juist in deze slechte economische tijd dient zich bij veel organisaties dan ook terecht de vraag aan of het momenteel wel verantwoord is om te investeren in nieuwe apparatuur. Bij cloud computing is er geen investering in servers of licenties en betaalt men maandelijks een bedrag voor een constant innoverende dienst. De kosten van deze clouddienst zijn vaak veelal lager dan alleen al de energiekosten van een eigen serveromgeving. more

Flexibel werken heeft een grote vlucht genomen in Nederland. Bijna de helft van de werknemers beschikt over flexibele werktijden of werkt in deeltijd, en een derde werkt minstens een keer per week thuis.

Uit het promotieonderzoek van Daniel Possenriede blijkt dat zowel werkgevers als werknemers van deze nieuwe vorm van werken profiteren. Vandaag, op vrijdag 6 juni, promoveert hij aan de Utrecht University School of Economics op dit onderwerp.

Ondanks de grote toename van het aantal mensen dat flexibel werkt, is er weinig empirisch onderzoek gedaan naar de economische gevolgen hiervan. Door economische inzichten en analyses te combineren met theorieën uit de sociale wetenschap en psychologie, is Daniel Possenriede op zoek gegaan naar de gevolgen van flexibel werken. Hij heeft gekeken naar de afstemming tussen werk en privé, de arbeidsbeleving, de loopbaanontwikkeling, het ziekteverzuim en het arbeidsaanbod van werknemers. Uit zijn onderzoek blijkt dat werknemers meer tevreden zijn over hun werk en werkgevers profiteren omdat deze flexibele werknemers zich minder ziek melden.
 more

Ze zijn niet met innovaties gekomen die de moeite van het vermelden waard zijn, zegt Fast Company in een nogal scherp verklarend stuk. “Twitter en Facebook hebben hun focus verlegd van gebruikers naar aandeelhouders. Ze willen groter worden, niet beter. Omzet is prima, maar niet ten koste van het product”.. more